Skip to content

PORADENSTVO PRE RODIČOV

Rodičia hrajú ústrednú úlohu v športovom živote dieťaťa. Ich snahou je povzbudzovať, podporovať a chváliť a to v takej miere aby boli deti úspešné a mali radosť zo športu. V dnešnej dobe existuje množstvo rodičov, ktorí síce povzbudzujú a podporujú, no napriek tomu ich deti nemajú  radosť z hry. A to dôsledkom toho, že rodičia prekračujú isté hranice.

Preto je veľmi dôležité aby rodičia mali základné vedomosti v tom ako podporovať a povzbudzovať svoje deti. Rodičia by si mali byť vedomí ako sa správať na zápasoch a pretekov svojich detí. Taktiež by rodičia mali vedieť ako viesť svoje deti k mentálnemu tréningu, čo to je a prečo je to potrebné.

Takisto, trojuholník rodič-športovec-psychológ je veľmi dôležitý. Pre psychológa sú postrehy a názory rodičov veľmi dôležité a podstatné. Niekedy sa deti nedokážu tak otvoriť pred svojimi rodičmi. Často-krát si rodičia ani neuvedomujú, že robia niečo nesprávne.

Toto poradenstvo zahŕňa:
Individuálne sedenie pre rodičov
Workshopy na rôzne témy