Skip to content

INDIVIDUÁLNY MENTÁLNY TRÉNING

Individuálny mentálny tréning je založený na osobných alebo online sedeniach so športovcami. Sedenia sú zamerané na potreby športovca, zlepšenie psychickej pohody, odolnosti, rovnováhy, sebavedomia, motivácie, sústredenia a pozitívnejšieho prístupu k životu

TÍMOVÝ MENTÁLNY TRÉNING

Tím musí fungovať ako jeden celok, preto je potrebné každý jeden článok adekvátne trénovať, aby bol celkový výkon maximálny. Mentálny tréning pre tímy dokáže zlepšiť tímovú spoluprácu, tímové aj individuálne sebavedomie, môže prispieť k vyššej motivácii a hlavne dokáže zvýšiť celkový výkon športovcov.

PORADENSTVO PRE RODIČOV/TRÉNEROV

Poradenstvo zamerané na pomoc rodičom a trénerom športovcov. Zistite ako lepšie poradiť svojmu dieťaťu, ako pomôcť zlepšiť ich mentálnu stabilitu, ako lepšie povzbudzovať a motivovať. Rodič a tréner sa nesmierne podieľajú na pozitívnom psychickom rozvoji športovca.

WORKSHOPY

Worshopy a semináre zamerané na rôzne témy buď podľa Vašej predstavy, alebo na základe výberu z tém, ktoré ponúkam. Semináre sú skvelou cestou predstavenia mentálneho tréningu viacerým poslucháčom.