Parkland (1)

Služby

Ponúkam športovo-psychologické poradenstvo pre všetky vekové kategórie a všetky stupne výkonnosti. Taktiež ponúkam poradenstvo rodičom hráčov, trénerom, pasívnym športovcom alebo všetkým, ktorí majú záujem si zlepšiť svoju výkonnosť.

INDIVIDUÁLNY MENTÁLNY TRÉNING

Individuálny mentálny tréning je založený na individuálnych sedeniach so športovcami. Sedenia sú zamerané na potreby športovca, zlepšienie psychickej pohody, odolnosti a rovnováhy, odhalenie prípadných slabých stránok, odstránenie nedostatkov a vybudovanie plánu pre mentálny tréning. 

MENTÁLNY TRÉNING PRE TÍMY

Tím musí fungovať ako jeden celok, preto je potrebné každý jeden článok adekvátne trénovať, aby bol celkový výkon maximálny. Mentálny tréning pre tímy dokáže zlepšiť tímovú spoluprácu, tímové aj individuálne sebavedomie, môže prispieť k vyššej motivácii a hlavne dokáže zvýšiť celkový výkon športovcov.

PORADENSTVO PRE RODIČOV

Poradenstvo zamerané na pomoc rodičom a trénerom športovcov. Zistite ako lepšie poradiť svojmu dieťaťu, ako pomôcť zlepšiť ich mentálnu stabilitu, ako lepšie povzbudzovať a motivovať. Rodič a tréner sa nesmierne podieľajú na pozitívnom psychickom rozvoji športovca.

WORKSHOPY

Worshopy a semináre zamerané na rôzne témy buď podľa Vašej predstavy, alebo na základe výberu z tém, ktoré ponúkam. Semináre sú skvelou cestou predstavenia mentálneho tréningu viacerým poslucháčom. 

ONLINE PORADENSTVO

ONLINE PORADENSTVO

Ponúkam aj online poradenstvo prostredníctvom emailu alebo Skypu.