Skip to content

MENTÁLNY TRÉNING PRE TÍMY

Tím musí fungovať ako jeden celok, preto je potrebné každý jeden článok adekvátne trénovať, aby celkový výkon bol maximálny. Tieto programy obsahujú tréningy, ktoré dokážu zlepšiť tímovú spoluprácu, dokážu zlepšiť sebavedomie, prispieť k motivácii a hlavne dokážu zvýšiť celkový výkon športovcov.

Na základe Vami zvoleného programu budú vytvorené profily každému športovcovi a na základe toho nastavený aj mentálny tréning.

PROGRAMY PRE TÍMY

Základný program

  • Individuálne sedenia s hráčmi ( 5 hráčov)
  • Pozorovanie priamo na tréningu alebo zápase (2-krát)
  • Tímové stretnutie/ workshopy na Vami zvolenú tému (1-krát)

Rozšírený program

  • Inviduálne sedenia s hráčmi (8 – 12 hráčov)
  • Pozorovanie priamo na tréningu alebo zápase (2-krát)
  • Workshop na Vami zvolenú tému (2-krát)

Kompletný program

  • Tímové stretnutia/ workshopy (2-krát mesačne)
  • Neobmedzené konzultácie s trénermi
  • Moja účasť na zápasoch a tréningoch
  • Individuálne sedenie (3-krát) do týždňa (12 sedení za mesiac)