Skip to content

INDIVIDUÁLNY MENTÁLNY TRÉNING

Čo je mentálny tréning?

Mentálny tréning je kognitívny nácvik fyzickej zručnosti bez pohybu. To znamená, že mentálny tréning slúži na zlepšenie fyzického výkonu športovca na základe psychického nácviku. Mentálny tréning by sa mal stať súčasťou každého jedného tréningového plánu športovca. Tento tréning hrá rovnakú úlohu v príprave športovca, ako napríklad pri nácviku techniky, taktiky, vytrvalosti či rýchlosti. Myseľ športovca je dôležitá na ceste za  úspešnou kariérou, preto je potrebné ju trénovať a posilňovať. Správny mentálny tréning dokáže napríklad zvýšiť sebavedomie, motiváciu, zlepšiť koncentráciu, tímovú spoluprácu a znížiť nervozitu, strach z prehry alebo stres.

Ako pomáha mentálny tréning? 

  • pomáha zlepšiť výkonnosť športovcov,
  • vedie športovcov k lepšej psychickej pohode a rovnováhe,
  • napomáha k správnemu vývoju osobnosti,
  • vzdeláva rodičov a trénerov k správnemu prístupu k dieťaťu,
  • zlepšuje tímovu súdržnosť.

Ako funguje mentálny tréning?

Mentálny tréning využíva množstvo techník, ktoré pomáhajú športovcom. Medzi základné techniky patrí pozitívne myslenie, vizualizácie, stanovenie cieľov, mindfulness alebo relaxačné techniky. Každá z uvedených techník pôsobí na športovcov pozitívne a pomáha sa im vyrovnať s rôznymi prekážkami počas ich športovej kariéry. Mentálny tréning Vám môže pomôcť dosiahnuť úspech, po ktorom túžite.

Ako funguje prvé individuálne sedenie so mnou?

Prvé sedenie slúži na zoznámenie oboch strán a vytvorenie profilu športovca. Následne sa prediskutuje spôsob spolupráce, slabé stránky a posilnenie silných stránok. Avšak v danom prípade je trpezlivosť veľmi dôležitá. Existujúcu slabú stránku nie je také jednoduché vylepšiť a je potrebné niekoľko sedení. Na základe toho by sa mal mentálny tréning stať súčasťou tréningového procesu každého športovca, aby sa daným slabým stránkam predišlo.

Ako často treba sedenia opakovať?

Počas sezóny je potrebné aby športovci spolupracovali so svojim športovým psychológom častejšie (1-2-krát mesačne), mimo sezóny keď sa pracuje na zdokonaľovaní mentálnych schopnosti stačí (1-krát mesačne). PRE PRVOTNÉ ZDOKONALENIE VAŠICH PSYCHICKÝCH SCHOPNOSTI JE POTREBNÉ ABSOLVOVAŤ MINIMÁLNE 5 SEDENIA.