Môže byť nervozita pred výkonom prospešná?

Niektorí športovci pred podaním výkonu pociťujú väčšiu nervozitu ako iní. Niektorým športovcom to pomáha, iným zase znižuje ich výkonnosť. Nervozitu alebo úzkosť rozdeľujeme na somatickú, kognitívnu, alebo behaviorálnu.

Druhy nervozity:

Somatická nervozita je spojená s fyzickými zmenami tela ako nadmerné potenie, zvýšená rýchlosť srdca alebo dýchania. Tieto prejavy sú dôsledkom vylučovania adrenalínu a kortizolu v tele. Tento jav pripravuje športovcov na zvládnutie danej situácie v zápase.

Kognitívna nervozita je zameraná na psychickú stránku. To znamená na myšlienky, ktoré sú častokrát  spojené s obavami o prehru, negatívnymi myšlienkami o sebe samom alebo potenciálnymi výsledkami.  Pokiaľ tieto myšlienky pôsobia až príliš negatívne a športovec sa čoraz viac obáva prehry, táto nervozita sa stáva neprospešnou.

Tretia kategória je behaviorálna nervozita, ktorú sprevádzajú javy ako napäté výrazy tváre, telesný nepokoj alebo roztržitosť.

Niektorí športovci tieto stavy vyhľadávajú, druhí sa im zase stránia a myslia si, že keď sú nervózni, nebudú dobre súťažiť. V konečnom dôsledku sú tieto javy absolútne normálne a vďaka ním sa športovec dokáže lepšie fyzicky aj psychicky pripraviť. Avšak ako všetko v našom živote, aj tu platí, že všetkého veľa škodí. Pokiaľ sa športovec nadmerne obáva, jeho výkon sa zhorší, jeho psychická pohoda nie je v rovnováhe, čo v konečnom dôsledku môže znamenať podanie neadekvátneho výkonu alebo prehru. Na druhej strane, príliš nízka miera nervozity môže byť taktiež škodlivá, pretože športovec sa dostatočne nepripraví, celú fyzickú a psychickú prípravu môže podceniť. Nervozita musí zostať v určitých hraniciach a každý športovec si musí tieto hranice nastaviť sám, pretože každý jednotlivec vníma nervozitu rozdielne.

Takže otázka znie: môže byť nervozita prospešná?

Nervozita nie je len prospešná, ale je dokonca aj potrebná k podaniu maximálneho výkonu. Na to, aby športovec podal dobrý výkon, potrebuje na to pripraviť svoje telo, a to práve vyplavením adrenalínu do tela, ktorý ho nabudí. Takže, ako som spomínala, ak nervozita ostane v určitých hraniciach, je prospešná.

Čo robiť v prípade nadmernej nervozity?

Existuje množstvo techník, ktoré znižujú nervozitu, ako napríklad vizualizácie, ktoré sa pomôžu športovcovi pripraviť na zápas buď deň vopred, priamo pred zápasom alebo počas zápasu. Vrcholoví športovci používajú vizualizácie neustále. Takáto vizualizácia pripraví športovcov na daný výkon psychicky, zníži ich nervozitu a zvýši sebavedomie. Musia byť ale vykonávané správnym spôsobom a pravidelne.

Ďalšia technika sa nazýva predzápasový rituál alebo rituály počas zápasu. Väčšina profesionálnych športovcov má svoje vlastné rituály, ktoré sú buď viditeľné alebo ich športovci vykonávajú v súkromí. Jeden z príkladov je Rafael Nadal, ktorý svoje viditeľné rituály vykonáva neustále aj počas zápasu (upravenie vlasov, šortiek, prekračovanie čiar, fľašky na lavičke v určitej polohe alebo rovnaký štýl búchania loptičiek pred podaním). Toto sú jeho rituály, ktoré vykonáva neustále,  ale taktiež musia byť v určitých hraniciach. Niektoré jeho rituály hraničia až s poverčivým správaním. Vždy si treba stanoviť rituály, ktoré môžete vždy uskutočniť a mali by byť krátke a výstižné. Takéto rituály pôsobia upokojujúco pre športovca a stávajú sa rituálom, ktorý im zníži vnútorný nepokoj, nabudí a zvýši koncentráciu.

Medzi ďalšie techniky patria napr. relaxačné techniky, pozitívny seba-rozhovor a mnoho ďalších. Pokiaľ pociťujete nadmernú nervozitu, ktorá negatívne ovplyvňuje Váš výkon, tak ma neváhajte kontaktovať. Vytvorím Vám plán s efektívnymi technikami, ktoré Vám pomôžu zvládať stresové zápasové situácie.

OTESTUJTE SVOJU PREDZÁPASOVÚ NERVOZITU